طراحی و ساخت انواع قالب سنبه ماتریس و فیکسچرها

با تجربه بیش از 30 سال طراحی و ساخت انواع قالب برش، کشش عمیق و خم به صورت کلاسیک یا پرگرسیو در اندازه ها و تناژ مختلف و همچنین طراحی و ساخت انواع فیکسچرهای کنترلی، منتاژی و پنل گیج  میتوان شرکت پرس بدنه آذر را جزو سردمداران این زمینه دانست.

چند نمونه از قالبها و فیکسچرهای ساخته شده:

فیکسچرهای مونتاژی اسکلت داشبورد رانا، 206، سمند، 405، پیکان به همراه فیکسچرهای کنترلی آنها

قالبهای کشش و تریم و خم گلگیر جلو مزدا وانت ، سمند،206 و پیکان

قالبهای درب موتور سمند و وانت مزدا و پیکان و پراید

قالبهای بوستر ترمز سمند ، پراید، رانا، 405 (قطعات فوق ایمنی با دقت بسیار بالا)

قالبهای پدال کلاج و ترمز سمند، 405 و پراید

قالبهای محفظه ایربگ ( کیسه وا ) سمند، رانا، 206، 405